LOTTE

LOTTE
gnb 닫기

Lifetime Value Creator

IR

LOTTE Corp. cam kết minh bạch trong quản lý để đảm bảo hoàn thành mục tiêu cùng nhau phát triển.

Tình hình tài chính

Bảng báo cáo tài chính hợp nhất

Đơn vị: trăm triệu won

Bảng báo cáo tài chính hợp nhất
Hạng mục Kỳ 57 Kỳ 56
2023 2022
Tài sản lưu động 58,541 56,217
Tài sản cố định 173,063 165,537
Tổng tài sản 231,064 221,754
Nợ lưu động 67,279 61,697
Nợ cố định 67,597 62,394
Tổng nợ 134,876 124,091
Cổ phần của chủ sở hữu doanh nghiệp chi phối 68,491 71,152
Cổ phần không chi phối 28,237 26,511
Tổng vốn 96,728 97,663

Báo cáo tài chính từng kỳ

Đơn vị: trăm triệu won

Separated Statement of Financial Position
Hạng mục Kỳ 57 Kỳ 56
2023 2022
Tài sản lưu động 7,774 9,328
Tài sản cố định 85,636 83,418
Tổng tài sản 93,410 92,746
Nợ lưu động 20,407 18,362
Nợ cố định 25,765 25,373
Tổng nợ 46,172 43,734
Tổng vốn 47,238 49,012

Báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất

Đơn vị: trăm triệu won

Báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất
Hạng mục Kỳ 57 Kỳ 56
2023 2022
Thu nhập từ hoạt động kinh doanh 2,884 3,291
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh (lỗ) 939 1,271
Lợi nhuận ròng trong kỳ (lỗ) (578) 637
Lợi nhuận tổng hợp khác (123) (1)
Tổng lợi nhuận tổng quát (lỗ) (701) 636

Báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất

Đơn vị: trăm triệu won

Báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất
Hạng mục Kỳ 57 Kỳ 56
2023 2022
Doanh thu 151,598 141,119
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh (lỗ) 4,937 4,898
Lợi nhuận ròng trong kỳ (lỗ) 1,637 3,366
Cổ phần của cổ đông chi phối (153) 1,708
Cổ phần không chi phối 1,790 1,658
Lợi nhuận tổng hợp khác (1,516) 262
Tổng lợi nhuận tổng quát (lỗ) 121 3,628
Thực phẩm

Hiện là nhóm các công ty thực phẩm lớn nhất Hàn Quốc, lĩnh vực thực phẩm của LOTTE đang dần vươn ra ngoài lãnh thổ Hàn Quốc để trở thành thương hiệu thực phẩm được yêu thích trên thế giới dựa trên khả năng cạnh tranh toàn cầu mạnh mẽ.

Phân phối

LOTTE đặt mục tiêu phát triển vượt bậc và trở thành doanh nghiệp phân phối toàn cầu tiêu biểu của châu Á với chiến lược mở rộng kinh doanh trên nền tảng di động - kênh tăng trưởng, đồng thời tích cực đổi mới các kênh phân phối và đa dạng hóa các mô hình cửa hàng.

Hóa chất

Dựa trên công nghệ, kinh nghiệm và bí quyết, các công ty chuyên ngành trong từng lĩnh vực với công nghệ cốt lõi đang góp phần phát triển các ngành công nghiệp trọng điểm trong nước và đột phá trờ thành doanh nghiệp toàn cầu.

Cơ sở hạ tầng

LOTTE đang kiến tạo một thế giới tương lai thuận tiện hơn và sáng tạo hơn với tư cách là một doanh nghiệp công nghệ đã đạt tới trình độ công nghệ cao nhất ở tất cả các lĩnh vực ICT.