LOTTE

LOTTE
gnb 닫기

Lifetime Value Creator

IR

LOTTE Corp. cam kết minh bạch trong quản lý để đảm bảo hoàn thành mục tiêu cùng nhau phát triển.

Tình hình tài chính

Bảng báo cáo tài chính hợp nhất

Đơn vị: trăm triệu won

Bảng báo cáo tài chính hợp nhất
Hạng mục Kỳ 55 Kỳ 54
cuối năm 2021 cuối năm 2020
Tài sản lưu động 47,725 49,026
Tài sản cố định 151,494 117,774
Tổng tài sản 199,219 166,800
Nợ lưu động 45,670 47,455
Nợ cố định 57,256 41.035
Tổng nợ 102,926 88.489
Cổ phần của chủ sở hữu doanh nghiệp chi phối 69,790 64,172
Cổ phần không chi phối 26,503 14,139
Tổng vốn 96,293 78,311

Báo cáo tài chính từng kỳ

Đơn vị: trăm triệu won

Separated Statement of Financial Position
Hạng mục Kỳ 55 Kỳ 54
cuối năm 2021 cuối năm 2020
I. Tài sản lưu động 6,973 7,034
II. Tài sản cố định 76,068 72,328
Tổng tài sản 83,040 79,362
I. Nợ lưu động 10,366 8,761
II. Nợ cố định 23,384 20,253
Tổng nợ 33,751 29,014
Tổng vốn 49,290 50,348

Báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất

Đơn vị: trăm triệu won

Báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất
Hạng mục Kỳ 55 Kỳ 54
năm 2021 năm 2020
Thu nhập từ hoạt động kinh doanh 2,514 2,905
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh (lỗ) 1,121 1,635
Lợi nhuận ròng trong kỳ (lỗ) -364 -3,071
Lợi nhuận tổng hợp khác 13 -14
Tổng lợi nhuận tổng quát (lỗ) -350 -3,085

Báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất

Đơn vị: trăm triệu won

Báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất
Hạng mục Kỳ 55 Kỳ 54
năm 2021 năm 2020
Doanh thu 99,249 90,866
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh (lỗ) 2,164 1,562
Lợi nhuận ròng trong kỳ (lỗ) 1,504 -2,389
Cổ phần của cổ đông chi phối 3,086 -1,984
Cổ phần không chi phối -1,582 -405
Lợi nhuận tổng hợp khác 3,465 -759
Tổng lợi nhuận tổng quát (lỗ) 4,969 -3,148
Thực phẩm

Hiện là nhóm các công ty thực phẩm lớn nhất Hàn Quốc, lĩnh vực thực phẩm của LOTTE đang dần vươn ra ngoài lãnh thổ Hàn Quốc để trở thành thương hiệu thực phẩm được yêu thích trên thế giới dựa trên khả năng cạnh tranh toàn cầu mạnh mẽ.

Phân phối

LOTTE đặt mục tiêu phát triển vượt bậc và trở thành doanh nghiệp phân phối toàn cầu tiêu biểu của châu Á với chiến lược mở rộng kinh doanh trên nền tảng di động - kênh tăng trưởng, đồng thời tích cực đổi mới các kênh phân phối và đa dạng hóa các mô hình cửa hàng.

Hóa chất

Dựa trên công nghệ, kinh nghiệm và bí quyết, các công ty chuyên ngành trong từng lĩnh vực với công nghệ cốt lõi đang góp phần phát triển các ngành công nghiệp trọng điểm trong nước và đột phá trờ thành doanh nghiệp toàn cầu.

Cơ sở hạ tầng

LOTTE đang kiến tạo một thế giới tương lai thuận tiện hơn và sáng tạo hơn với tư cách là một doanh nghiệp công nghệ đã đạt tới trình độ công nghệ cao nhất ở tất cả các lĩnh vực ICT.