LOTTE

LOTTE
gnb 닫기

Lifetime Value Creator

COMPLIANCE

Tương lai tươi đẹp mà gia đình LOTTE cần tiên phong để kiến tạo đó chính là:
Một thế giới trong sạch và sung túc, nơi mọi người trên thế giới có thể hoàn toàn ‘tin tưởng’ lẫn nhau

Sự tuân thủ quy định của LOTTE

Ý nghĩa của việc tuân thủ quy định

“Tuân thủ quy định” là gì?
Tuân thủ quy định là hệ thống kiểm soát nội bộ đảm bảo công ty hoạt động theo luật pháp, quy định, đạo đức hoặc niềm tin xã hội. Đây là phương thức nhằm bảo vệ công ty khỏi các yếu tố bên trong hoặc các tác động bên ngoài bằng cách đảm bảo rằng nhân viên tuân theo các biện pháp kiểm soát nội bộ để hạn chế rủi ro.
Giá trị của sự tuân thủ
quy định là gì?
 • -Việc tuân thủ quy định có thể được xem có giá trị tương đương với giá trị tài sản kinh doanh quan trọng của doanh nghiệp.
 • -Các kết quả phân tích cho thấy các công ty tuân thủ quy định đạt được giá trị tài chính cao hơn so với các công ty không tuân thủ.
 • -Bằng việc ứng dụng hợp lý các công cụ, năng lực quản lý nói chung và quản lý rủi ro toàn diện nói riêng đều có thể được thực hiện hiệu quả.
 • -Tuân thủ quy định là phương pháp hiệu quả để kiểm soát rủi ro và là bước đệm để biến một doanh nghiệp trở thành một công ty toàn cầu.

Tone at the top

Chìa khóa của việc tuân thủ quy định
Một trong những chìa khoá cho việc tuân thủ quy định chính là niềm tin vào quyết định của ban điều hành cao cấp. Bằng việc được cấp quyền bởi quản lý cấp cao nhất, các tổ chức độc lập hoàn toàn có thể tiến hành thực hiện triển khai tuân thủ quy định.
Tuyên bố của CEO
 1. Tuyên bố ‘Quy tắc ứng xử của nhân viên LOTTE’ Năm 2020, LOTTE ban hành Bộ quy tắc đạo đức lần đầu tiên của doanh nghiệp tại Hàn Quốc , 2015, bộ quy tắc được điều chỉnh để phản ánh thực tế với tên gọi “Bộ quy tắc ứng xử của nhân viên LOTTE"
 2. Tuyên bố về quản lý tuân thủ quy định Tháng 8/2015, LOTTE tuyên bố sẽ ‘cải thiện cơ cấu quản trị và tăng cường tính minh bạch trong kinh doanh’. Tháng 11/2016, LOTTE tuyên bố sẽ chuyển đổi thành “một công ty đặt đạo đức, sự phát triển về chất lượng và giá trị xã hội lên hàng đầu”.
 3. Thành lập Uỷ ban Tuân thủ quy định Tháng 5/2017, thành lập Ủy ban Tuân thủ quy định với sự tham gia của các chuyên gia của bên thứ ba và do Chủ tịch hội đồng quản trị trực tiếp chỉ đạo để tiến hành thực hiện quản lý tuân thủ quy định.
 4. Thành lập và mở rộng tổ chức tuân thủ quy định Cuối năm 2017, nền tảng quản lý tuân thủ quy định ra đời theo khuyến nghị của uỷ ban tuân thủ quy định và các công ty thành viên nhằm tăng cường vai trò của tổ chức kinh doanh trực thuộc tập đoàn.

Điều lệ tuân thủ hành chính

Với sứ mệnh “Chúng tôi làm phong phú cuộc sống của mọi người bằng việc cung cấp các sản phẩm, dịch vụ chất lượng cao được tin cậy và ưa chuộng.” chúng tôi cam kết đặt mục tiêu phát triển thành một công ty được người dân yêu mến và hoàn thành trách nhiệm xã hội, và tuân thủ Điều lệ quản lý quy định như sau:

Điều 1 (Quy tắc ứng xử của nhân viên)
 • Chúng tôi thực hiện công việc của mình một cách trách nhiệm, trung thực, chân thành, và thiết lập văn hóa doanh nghiệp tôn trọng và tin tưởng lẫn nhau.
 • Chúng tôi nâng cao giá trị doanh nghiệp thông qua các hoạt động quản lý hiệu quả và minh bạch, và luôn nỗ lực hết mình để tối đa hóa lợi ích hợp pháp của cổ đông.
 • Chúng tôi đặt sự hài lòng của khách hàng lên hàng đầu và cung cấp các sản phẩm và dịch vụ chất lượng cao nhất mà khách hàng mong muốn.
 • Chúng tôi thiết lập mối quan hệ công bằng, minh bạch và có trật tự với các đối tác và hỗ trợ phát triển lẫn nhau bằng cách tăng cường quan hệ đối tác.
 • Chúng tôi tôn trọng đối thủ cạnh tranh, tuân thủ luật pháp và quy định thương mại có liên quan để đảm bảo cạnh tranh công bằng và tự do.
 • Chúng tôi nỗ lực để phát triển bền vững như một công ty thân thiện với môi trường và góp phần bảo vệ trái đất và sự thịnh vượng của nhân loại.
 • Chúng tôi thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp bằng cách tuân thủ luật pháp và đóng góp cho lợi ích cộng đồng của đất nước và xã hội.
 • Chúng tôi tôn trọng quyền con người và cố gắng bảo vệ những người yếu thế, xem tình yêu và sự tôn trọng đối với mọi người là giá trị cốt lõi.
Điều 2 (Nghĩa vụ và trách nhiệm của nhân viên)
 • Chúng tôi gìn giữ các tiêu chuẩn đạo đức nghiêm ngặt nhất, duy trì văn hóa giữ gìn uy tín, sự trung thực, đạo đức và tôn trọng lẫn nhau.
 • Chúng tôi phải có kiến thức sâu rộng và đầy đủ luật pháp, chính sách của công ty cũng như các quy định nội bộ (hay còn được gọi là “các quy định liên quan”) áp dụng cho quá trình thực hiện công việc và chúng tôi sẽ liên tục kiểm tra việc tuân thủ các quy định này trong công việc hàng ngày.
 • Chúng tôi sẽ tham khảo ý kiến ​​của bộ phận hỗ trợ tuân thủ như quản lý cấp cao, Ban pháp chế của công ty và Ban tuân thủ quy định để đưa ra hướng giải quyết hợp pháp và phù hợp đạo đức nhất, trong trường hợp không thể xác định cách ứng xử nào phù hợp trong một tình huống cụ thể.
 • Chúng tôi sẽ có biện pháp đối phó phù hợp để kịp thời xác định và ngăn chặn các hành vi không công bằng nếu nhận thấy việc vi phạm các quy định liên quan. Nếu có tình huống phát sinh gây khó khăn trong việc thay mặt công ty để ứng xử phù hợp, chúng tôi sẽ thảo luận điều đó với bộ phận hỗ trợ tuân thủ.
Điều 3 (Nghĩa vụ và trách nhiệm của Công ty)
 • Công ty cần đảm bảo thực hiện công việc một cách công bằng và trung thực, thông báo kỹ lưỡng cho tất cả nhân viên về các quy định liên quan và tiến hành đào tạo về việc tuân thủ quy định thường xuyên.
 • Công ty cần thiết lập một hệ thống quản lý để nhân viên có thể trực tiếp kiểm tra hoặc kiểm điểm một cách phù hợp liên quan đến việc tuân thủ các quy định liên quan. Công ty cần quản lý và giám sát xem việc này có được thực hiện định kỳ hay không.
 • Công ty bảo vệ các nhân viên báo cáo vi phạm hoặc báo cáo việc nghi ngờ vi phạm về các quy định liên quan và sẽ không gây ra bất kỳ bất lợi nào với người báo cáo.
 • Nếu công ty nhận thức được việc vi phạm các quy định có liên quan của nhân viên, công ty phải có hành động thích hợp và yêu cầu trách nhiệm đối với các nhân viên đó.