LOTTE

LOTTE
gnb 닫기

Lifetime Value Creator

About LOTTE

Là một doanh nghiệp toàn cầu với mong muốn mang lại cuộc sống hạnh phúc cho nhân loại,
LOTTE không ngừng đương đầu với những thử thách trên con đường chinh phục hoài bão lớn lao .

Giá trị cốt lõi

Beyond Customer Expectation

Giá trị cốt lõi là những chuẩn mực mà toàn bộ nhân viên LOTTE
cần hướng đến để chinh phục sứ mệnh và tầm nhìn.

Định nghĩa và hướng dẫn hành động

Beyond Customer

[Định nghĩa] Chúng tôi không cố gắng đáp ứng nhu cầu khách hàng, thay vào đó chúng tôi tạo ra giá trị vượt trên sự mong đợi của khách hàng.

Challenge

[Định nghĩa] Chúng ta tập trung vào bản chất công việc và đạt được các mục tiêu lớn hơn thông qua các thử thách không ngừng.

 1. Khởi đầu

  Xác định bản chất công việc và đặt mục tiêu phù hợp với hiệu suất của toàn bộ tổ chức.

 2. Thực hiện

  Không ngừng cố gắng cải thiện công việc để đạt được mục tiêu.

 3. Kết quả

  Đặt mục tiêu cao hơn và quyết tâm hoàn thành mục tiêu mà không bỏ cuộc.

Respect

[Định nghĩa] Chúng ta hướng đến một cộng đồng xây dựng dựa trên lòng tin bằng cách
giao tiếp, tôn trọng các quan điểm khác nhau và tuân thủ các nguyên tắc chung.

 1. Khởi đầu

  Tôn trọng các quan điểm khác nhau và chủ động giao tiếp với thành viên và các bên liên quan.

 2. Thực hiện

  Chúng tôi tuân thủ các nguyên tắc và tích cực đáp ứng nhu cầu của các bên liên quan.

 3. Kết quả

  Bằng cách hành động thận trọng, có tính đến tác động của các hành vi, xây dựng niềm tin với cộng đồng xung quanh mình

Originality

[Định nghĩa] Chúng ta ứng phó nhanh nhẹn với sự thay đổi để tạo ra nguyên bản độc đáo và duy nhất,
thông qua việc hợp tác vượt ranh giới, phá bỏ khuôn khổ để đổi mới.

 1. Khởi đầu

  Đáp ứng nhanh nhẹn theo kịp tốc độ và hướng thay đổi trong kinh doanh.

 2. Thực hiện

  Tập trung hoạt động tại đa dạng các lĩnh vực và tìm kiếm hợp tác để tạo ra giá trị tốt hơn.

 3. Kết quả

  Cung cấp các sản phẩm và dịch vụ không dễ dàng bị sao chép nhờ vào những góc nhìn độc đáo và các hoạt động sáng tạo.