LOTTE

LOTTE
gnb 닫기

Lifetime Value Creator

About LOTTE

Một công ty toàn cầu tạo ra cuộc sống hạnh phúc cho nhân loại
Thử thách về giấc mơ vĩ đại đó của Lotte vẫn tiếp tục.

Tầm nhìn

Tầm nhìn của Tập đoàn

Lifetime Value Creator

'Cam kết cho 50 năm mới’

Lotte đã thay đổi hướng tăng trưởng của tập đoàn thành tăng trưởng về chất và tuyên bố một tầm nhìn mới
nhằm đạt được sự tăng trưởng bền vững trong 50 năm tới.
「Người tạo giá trị trọn đời 」 mang ý nghĩa rằng chúng tôi sẽ cung cấp giá trị tốt nhất cho khách hàng của mình
trong suốt vòng đời thông qua thương hiệu của Lotte.

Hướng dẫn tăng trưởng về chất

 • Đảm bảo tỷ lệ tăng trưởng bền vững

  'Tăng trưởng với quy mô tiêu chuẩn, đảm bảo sự tồn tại trong tương lai’Đảm bảo tỷ lệ tăng trưởng ở mức vượt trên tốc độ tăng trưởng của lĩnh vực tương ứng

 • Tạo ra giá trị gia tăng mang tính kinh tế

  'Tạo ra giá trị lợi nhuận dựa trên năng lực cạnh tranh cơ bản’Tạo ra giá trị gia tăng vượt quá lợi nhuận kỳ vọng của cổ đông và trái chủ

 • tạo ra giá trị tương lai

  'Hoạt động chủ động và đầu tư cho tương lai’ Đầu tư cân bằng giữa hiện tại và tương lai với sự tăng trưởng được đảm bảo trong tương lai

 • Định hướng giá trị xã hội

  'Tăng trưởng mẫu mực về xã hội và tạo ra giá trị’ Cùng nhau phát triển và tạo ra giá trị

Phương châm kinh doanh

'Cái gì, tại sao và như thế nào?’

Phương châm kinh doanh là bí quyết thành công của LOTTE,
Chúng tôi đề xuất điểm trung tâm của kinh doanh chỉ có ở Lotte bằng nhưng câu hỏi ‘cái gì, tại sao và như thế nào?’.
Chìa khóa để thành công trong kinh doanh là con người và các chiến lược tuyệt vời.
Phương châm kinh doanh của Tập đoàn LOTTE chính là những nguyên tắc về con người và chiến lược như vậy.

 • Kinh doanh minh bạch

  Kinh doanh minh bạch và trung thực, hoàn thành nghĩa vụ và trách nhiệm với xã hội

 • Nâng cao năng lực cốt lõi

  Đảm bảo khả năng cạnh tranh tốt nhất trong lĩnh vực kinh doanh chính và mở rộng kinh doanh sang các lĩnh vực liên quan

 • Kinh doanh giá trị

  Nâng cao giá trị cho khách hàng, tạo lợi nhuận và giá trị liên tục

 • Quản lý hiện trường

  Chẩn đoán tình huống chính xác và ra quyết định kịp thời thông qua quản lý hiện trường

Giá trị thương hiệu

 • Tin tưởng
  • Chất lượng sản phẩm/dịch vụ tuyệt vời
  • Chịu trách nhiệm và quản lý đến cùng sản phẩm / dịch vụ
  • Thông tin được cung cấp chính xác và trung thực
  • Môi trường, cơ sở vật chất, thiết bị an toàn.
  • Hoàn thành trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp
 • Độc đáo
  • Có sự khác biệt rõ ràng
  • Mang đến những trải nghiệm mới và khác biệt
  • Dẫn đầu xu hướng và đi trước thời đại
  • Giải quyết các nhu cầu chưa được đáp ứng của khách hàng
 • Niềm vui
  • Cảm giác vui vẻ ở cả năm giác quan trong quá trình mua và sử dụng
  • Đồng hành cùng với những người thân yêu
  • Thoải mái và thư giãn về cả thời gian và không gian
  • Tận hưởng chất lượng cuộc sống tốt hơn