LOTTE

LOTTE
gnb 닫기

Lifetime Value Creator

About LOTTE

Một công ty toàn cầu tạo ra cuộc sống hạnh phúc cho nhân loại
Thử thách về giấc mơ vĩ đại đó của LOTTE vẫn tiếp tục.

Văn hóa doanh nghiệp

Văn hóa doanh nghiệp LOTTE

LOTTE dựa trên mục tiêu của văn hóa doanh nghiệp là tạo ra giá trị lớn hơn bằng cách chia sẻ tấm lòng và suy nghĩ của tất cả nhân viên, để tạo ra một nền văn hóa sáng tạo giá trị độc đáo chỉ có ở LOTTE nhằm giúp nâng cao giá trị xã hội thông qua tăng trưởng cùng có lợi với các bên liên quan khác nhau, giá trị doanh nghiệp thông qua sự hội tụ và đổi mới của các ý tưởng đa dạng và hạnh phúc của nhân viên bằng cách tôn trọng các lối sống khác nhau.

Hệ thống văn hóa doanh nghiệp

LOTTE Culture Framework
 • Tấm lòng chia sẻ tạo ra giá trị Thông điệp này mang ý nghĩa về định hướng của văn hóa doanh nghiệp, nơi tất cả các nhân viên LOTTE chia sẻ tấm lòng và suy nghĩ với nhau để tạo ra giá trị lớn hơn. Từ khóa chính là HEARTS, trong đó nhấn mạnh sự ấm áp, tình yêu và sự quan tâm.

 • Difference creates a greater value

  Điểm khởi đầu của văn hóa doanh nghiệp của LOTTE, sự đa dạng của các cá nhân và sự tin tưởng, hợp tác của tổ chức/tập thể Người LOTTE công nhận và tôn trọng sự đa dạng của mỗi cá nhân và tạo ra các giá trị cuộc sống khác nhau như một 'Người tạo ra giá trị trọn đời' dựa trên niềm tin vào khả năng vào năng lực của nhau và hợp tác để có kết quả tốt nhất.

3 Lĩnh vực sáng tạo giá trị chính

Phát triển công ty thông qua sự tin tưởng và hợp tác giữa người lao động và công ty, tăng thêm ích lợi cho các nhân viên qua thành quả đó để cải thiện điều kiện việc làm và mức độ phúc lợi. Sự hài lòng của nhân viên lại dẫn đến cải thiện năng suất, hơn thế nữa, tạo ra các giá trị xã hội như tạo việc làm, win-win cùng các bên liên quan. Đó chính là cốt lõi của văn hóa sáng tạo giá trị của LOTTE.

Một, tạo hạnh phúc cho nhân viên

Dựa trên việc mưu cầu hạnh phúc thông qua việc hình thành mối quan hệ tích cực với công việc, đồng nghiệp và tổ chức,
chúng tôi đang tích cực hỗ trợ hệ thống phúc lợi và môi trường làm việc để có thể cảm nhận tình cảm và sự gắn bó với tổ chức.

 • LOTTE Lifetime Welfare System

  Hệ thống phúc lợi trọn đời LOTTELOTTE đã thành lập và liên tục củng cố hệ thống phúc lợi trọn đời của LOTTE, đáp ứng nhu cầu về vòng đời và từng độ tuổi của nhân viên để đặt nền tảng cho hoạt động có hệ thống và hợp lý của việc tạo ra hạnh phúc cho nhân viên.

 • 롯데가족 한마음 대축제

  Lễ hội Một tấm lòng gia đình LOTTELễ hội Một tấm lòng gia đình LOTTE thu hút khoảng 10.000 gia đình LOTTE mỗi năm, là nơi giao tiếp truyền cảm hứng cho lòng tự trọng và sự gắn bó của nhân viên.

Hai, tạo giá trị doanh nghiệp

Tất cả các nhân viên đang cùng nhau chung sức để tạo ra kết quả thiết thực dựa trên hiệu quả và đổi mới thông qua việc chia sẻ nhận thức chung
giữa người lao động và công ty rằng sự tăng trưởng của công ty
là sự tăng trưởng của các cá nhân và tăng trưởng của cá nhân là sự tăng trưởng của công ty.

 • Creative Dream Team

  Văn hóa doanh nghiệp TFTVăn hóa doanh nghiệp TFT được vận hành một cách tự nguyện trong toàn thể Tập đoàn Lotte đang hình thành nên văn hóa doanh nghiệp nền tảng ở nơi làm việc.

 • In-house Venture Project

  Dự án venture nội bộ Dự án venture nội bộ là một dự án nhằm tạo ra nền văn hóa đầy thách thức và sáng tạo thông qua sự đổi mới đi lên với sự tham gia của các nhân viên của LOTTE.

Ba, tạo ra giá trị xã hội

Tất cả nhân viên đang tập trung sức lực vào các hoạt động đóng góp xã hội có liên quan đến năng lực cốt lõi của mỗi công ty trong tập đoàn
để cùng đạt được lợi ích với các bên liên quan khác nhau thông qua việc tuân thủ các trách nhiệm xã hội.

 • 사내벤처 프로젝트

  Chiến dịch muối và chia sẻ kim chi của Đoàn tình nguyện Charlotte Hàng năm, hơn 1.000 tình nguyện viên Charlotte từ tất cả các công ty trong tập đoàn tập hợp lại để thực hiện tinh thần chia sẻ với những người không được chú ý đến trong xã hội. Đây là hoạt động tạo ra giá trị xã hội tiêu biểu của LOTTE.

Ủy ban Văn hóa doanh nghiệp
SINCE 2015.9

Corporate Culture Committee

Corporate Culture Committee
 • Corporate Culture Committee (2nd)

  Ủy ban Văn hóa doanh nghiệp nhiệm kỳ 2Vào tháng 7 năm 2017, chúng tôi đã ra mắt Ủy ban Văn hóa doanh nghiệp nhiệm kỳ 2 với mục tiêu xây dựng văn hóa doanh nghiệp để đạt được tầm nhìn mới của LOTTE, ‘Người tạo ra giá trị trọn đời’.

 • committee members

  Ủy ban Văn hóa doanh nghiệp luôn đi đầu trong việc nâng cao sự hài lòng trong công việc và đạt được ‘Cân bằng công việc và cuộc sống’ thông qua đổi mới văn hóa làm việc.

 • Corporate Culture Committee

  Ủy ban cải tiến văn hóa doanh nghiệp nhiệm kỳ 1 Vào tháng 9 năm 2015, chúng tôi đã ra mắt ‘Ủy ban cải tiến văn hóa doanh nghiệp’, bao gồm các chuyên gia bên ngoài và đội ngũ quản lý nội bộ.

 • The Corporate Culture Improvement Committee

  Ủy ban cải tiến văn hóa doanh nghiệp đã thực hiện 17 nhiệm vụ cải tiến lớn, như nâng cao lòng tự tôn của tổ chức, cải thiện phương thức làm việc, hợp tác cùng có lợi và tạo việc làm để tạo ra một ‘LOTTE được yêu thương’ đối với tất cả khách hàng, đối tác và nhân viên.