LOTTE

LOTTE
gnb 닫기

Lifetime Value Creator

About LOTTE

Là một doanh nghiệp toàn cầu với mong muốn mang lại cuộc sống hạnh phúc cho nhân loại,
LOTTE không ngừng đương đầu với những thử thách trên con đường chinh phục hoài bão lớn lao .

CI

Giới thiệu bộ nhận diện mới của LOTTE với tầm nhìn của một Lifetime Value Creator (Kiến tạo giá trị trọn đời).

VALUE LINE (ĐƯỜNG GIÁ TRỊ)

Logo mới của LOTTE với đường in đậm - Đường giá trị - thể hiện tầm nhìn của LOTTE và là một lời cam kết mang đến những giá trị mới ở mọi thời điểm trong cuộc sống.

Logo mới cũng có thể được đọc là L, V, C, chữ viết tắt của Lifetime Value Creator (Người kiến tạo giá trị trọn đời) và 'dấu chấm' chỉ điểm bắt đầu cuộc sống của khách hàng và ‘dòng kẻ' thể hiện cuộc sống khi đồng hành cùng với LOTTE. Khung hình thoi tròn bao quanh nhãn biểu tượng bắt nguồn từ hình dạng cơ bản của LOTTE World Tower, và chữ L đơn giản thể hiện sự khiêm nhường, năng động và độc đáo của LOTTE.

Biểu tượng

Biểu tượng của Tập đoàn LOTTE đại diện cho hình ảnh của thương hiệu và là đóng vai trò thị giác quan trọng nhất.

LOTTE Group’s symbol mark
Kiểu chữ của logo

Đây là kiểu trực quan hóa tên tiếng Anh và tiếng Hàn của công ty mẹ và các công ty thành viên của Tập đoàn LOTTE.

LOTTE Group’s symbol mark
Chữ ký

Chữ ký cơ bản là sự kết hợp của biểu tượng và kiểu chữ của logo, được điều chỉnh theo hướng trái phải, trên dưới tuỳ từng trường hợp nhất định.

LOTTE Group’s symbol mark
Ví dụ về ứng dụng biểu tượng

Dưới đây là ví dụ về cách sử dụng biểu tượng để tối đa hoá hiệu ứng thị giác trong từng trường hợp nhất định.

심볼마크 활용형 예시
Quy định về canh lề và kích thước

Đảm bảo biểu tượng sẽ có một khoảng lề trống nhất định trong trường hợp được sử dụng riêng lẻ. Điều này sẽ giúp biểu tượng không bị ảnh hưởng bởi các yếu tố hình ảnh khác. Hãy tuân thủ các tiêu chí tổ hợp và đảm bảo có khoảng trống tối thiểu được quy định xung quanh biểu tượng để các ký tự hoặc các yếu tố đồ họa khác không xâm chiếm.

A. Lề tối thiểu 최소공간 규정
B. Kích thước tối thiểu
최소사이즈 규정

Nếu thiết kế sản phẩm quá nhỏ (ví dụ LOTTE Confectionery, LOTTE Card...), biểu tượng có thể giảm xuống theo quy định tối thiểu là 3 mm.

Hệ thống màu

Màu sắc dựa trên 4 màu cơ bản của CMYK, bao gồm 3 màu RGB, màu riêng được chỉ định bởi Pantone Color. Màu được chia thành Màu chính và Màu phụ, và màu chính LOTTE Red chủ yếu được áp dụng cho chữ và màu nền, màu phụ có thể sử dụng một cách giới hạn gồm ChampagneGold, Silver hoặc hiển thị đặc biệt để thể hiện tính cao cấp.

컬러 시스템