LOTTE

LOTTE
gnb 닫기

Lifetime Value Creator

IR

LOTTE Corp. cam kết minh bạch trong quản lý để đảm bảo hoàn thành mục tiêu cùng nhau phát triển.

Tình hình tài chính

Bảng báo cáo tài chính hợp nhất

Đơn vị: trăm triệu won

Bảng báo cáo tài chính hợp nhất
Hạng mục Kỳ 53 Kỳ 53
cuối năm 2019 cuối năm 2018
Tài sản lưu động 31,266 154,769
Tài sản cố định 124,791 121,414
Tổng tài sản 156,058 276,183
Nợ lưu động 37,869 163,397
Nợ cố định 40,263 28,452
Tổng nợ 78,132 191,849
Cổ phần của chủ sở hữu doanh nghiệp chi phối 66,998 71,130
Cổ phần không chi phối 10,927 13,205
Tổng vốn 77,925 84,335

Báo cáo tài chính từng kỳ

Đơn vị: trăm triệu won

Separated Statement of Financial Position
Hạng mục Kỳ 53 Kỳ 53
cuối năm 2019 cuối năm 2018
I. Tài sản lưu động 3,513 13,168
II. Tài sản cố định 74,449 78,394
Tổng tài sản 77,962 91,561
I. Nợ lưu động 7,174 29,569
II. Nợ cố định 16,783 9,324
Tổng nợ 23,957 38,893
Tổng vốn 54,005 52,669

Báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất

Đơn vị: trăm triệu won

Báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất
Hạng mục Kỳ 53 Kỳ 52
năm 2019 năm 2018
Thu nhập từ hoạt động kinh doanh 3,897 2,629
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh (lỗ) 2,416 1,208
Lợi nhuận ròng trong kỳ (lỗ) 2,108 -6,293
Lợi nhuận tổng hợp khác -20 23
Tổng lợi nhuận tổng quát (lỗ) 2,088 -6,270

Báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất

Đơn vị: trăm triệu won

Báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất
Hạng mục Kỳ 53 Kỳ 52
năm 2019 năm 2018
Doanh thu 88,562 72,712
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh (lỗ) 1,749 984
Lợi nhuận ròng trong kỳ (lỗ) -4116 1,107
Cổ phần của cổ đông chi phối -3,595 1,851
Cổ phần không chi phối -521 -744
Lợi nhuận tổng hợp khác 31 -807
Tổng lợi nhuận tổng quát (lỗ) -4,085 300
Thực phẩm

Hiện là nhóm các công ty thực phẩm lớn nhất Hàn Quốc, lĩnh vực thực phẩm của LOTTE đang dần vươn ra ngoài lãnh thổ Hàn Quốc để trở thành thương hiệu thực phẩm được yêu thích trên thế giới dựa trên khả năng cạnh tranh toàn cầu mạnh mẽ.

Phân phối

LOTTE đặt mục tiêu phát triển vượt bậc và trở thành doanh nghiệp phân phối toàn cầu tiêu biểu của châu Á với chiến lược mở rộng kinh doanh trên nền tảng di động - kênh tăng trưởng, đồng thời tích cực đổi mới các kênh phân phối và đa dạng hóa các mô hình cửa hàng.

Hóa chất

Dựa trên công nghệ, kinh nghiệm và bí quyết, các công ty chuyên ngành trong từng lĩnh vực với công nghệ cốt lõi đang góp phần phát triển các ngành công nghiệp trọng điểm trong nước và đột phá trờ thành doanh nghiệp toàn cầu.

Cơ sở hạ tầng

LOTTE đang kiến tạo một thế giới tương lai thuận tiện hơn và sáng tạo hơn với tư cách là một doanh nghiệp công nghệ đã đạt tới trình độ công nghệ cao nhất ở tất cả các lĩnh vực ICT.