LOTTE

LOTTE
gnb 닫기

Lifetime Value Creator

COMPLIANCE

Tương lai tươi đẹp mà gia đình LOTTE cần tiên phong để kiến tạo đó chính là:
Một thế giới trong sạch và sung túc, nơi mọi người trên thế giới có thể hoàn toàn ‘tin tưởng’ lẫn nhau

Ủy ban Tuân thủ quy định

Cơ cấu

Cơ cấu của
Ủy ban
Ủy ban Tuân thủ quy định là cơ quan trực tiếp trực thuộc quản lý của Chủ tịch. Ủy ban bao gồm chủ tịch, ba thành viên bên ngoài và ba thành viên nội bộ. Các thành viên của ủy ban sẽ gồm các nhân sự bên ngoài có tri thức chuyên môn về pháp luật hoặc kế toán và nhân viên cấp quản lý đang làm việc tại công ty. Ủy ban Tuân thủ quy định ủy thác cho các thành viên của mình sau khi xem xét tính đa dạng và chuyên môn để có thể kiểm tra toàn diện.
Giới thiệu thành viên
 • Chủ tịch
  • Họ tênMin Hyung-gi
   Chức danhChủ tịch, Ủy ban Tuân thủ quy định LOTTE
  • Kinh nghiệm (Nguyên) Thẩm phán chủ tọa, Tòa án cấp cao Seoul
   (Nguyên) Chánh án Tòa án địa phương Incheon
   (Nguyên) Thẩm phán Tòa án hiến pháp
 • Ủy viên bên ngoài
  • Họ tênLee Kyung-hoon
   Chức danhLuật sư công ty luật Thái Bình Dương
  • Kinh nghiệm (Nguyên) Công tố viên của Cơ quan công tố Incheon
   (Nguyên) Công tố viên của Cơ quan công tố Đông Seoul
  • Họ tênJang Sung-won
   Chức danhLuật sư công ty luật Kwangjang
  • Kinh nghiệm (Nguyên) Thẩm phán chủ tọa, Tòa án địa phương Trung tâm Seoul
   (Nguyên) Thẩm phán chủ tọa, Tòa án cấp cao Seoul
  • Họ tênSeung-Ho Ahn
   Chức danhGiáo sư Khoa Quản trị kinh doanh, Đại học Soongsil
  • Kinh nghiệm Cựu Giám đốc (không điều hành) của Lotte Hi-mart
   Cựu Chủ tịch Hiệp hội phân phối Hàn Quốc (KODIA)
 • Thành viên nội bộ
  • Họ tênLee Tae Sup
   Chức danh Trưởng phòng Kinh doanh tuân thủ quy định, LOTTE Holdings
  • Kinh nghiệm (Nguyên) Thẩm phán chủ tọa, Tòa án địa phương Nam Seoul
   (Nguyên) Luật sư Công ty luật Kim & Chang
  • Họ tênBu-Ok Chung
   Chức danhTrưởng phòng đổi mới nhân sự, LOTTE Holdings
  • Kinh nghiệm (Nguyên) Giám đốc đơn vị kinh doanh chiến lược SM/BTX, LOTTE Chemical
   (Nguyên) Giám đốc Bộ phận kinh doanh polymer, LOTTE Chemical
  • Họ tênChoo Gwang-Shik
   Chức danhTrưởng phòng Đổi mới tài chính, LOTTE Holdings
  • Kinh nghiệm (Nguyên) Trưởng bộ phận Tài chính Kinh tế LOTTE Confectionery
   (Nguyên) Trưởng nhóm Tài chính 1 Phòng Đổi mới tài chính LOTTE Holdings

Vai trò

Tổ chức cuộc họp
ủy ban
 • Ủy ban tuân thủ xem xét và quyết định các vấn đề sau: "Thiết lập các chính sách và kế hoạch tuân thủ quy định của tập đoàn, xem xét, quản lý và hướng dẫn các hoạt động tuân thủ của các công ty trực thuộc tập đoàn, đánh giá các hoạt động tuân thủ của công ty trực thuộc và kiểm tra việc tuân thủ quy định bao gồm cả tuân thủ pháp luật".
 • Nhân viên của công ty hoặc các công ty trực thuộc có thể gửi ý kiến cho ủy ban bằng văn bản với các nội dung cụ thể và chủ tịch hoặc thành viên ủy ban có thể đề xuất ý kiến nếu thấy cần thiết.
 • Nếu cần thiết cho việc thẩm tra và quyết định, ủy ban có thể yêu cầu được cung cấp dữ liệu liên quan hoặc tiến hành thẩm định tại hiện trường.
 • Về nguyên tắc, ủy ban tổ chức ít nhất 1 cuộc họp hàng quý. Trong trường hợp cần thiết có thể tổ chức cuộc họp bất cứ lúc nào.
Quyết định chính sách tuân thủ quy định của tập đoàn
 • Ủy ban Tuân thủ quy định chịu trách nhiệm thiết lập một hệ thống tuân thủ quy định ở cấp độ tập đoàn bằng việc thành lập một tổ chức quản lý tuân thủ quy định để thực hiện các chính sách của tập đoàn, mở rộng hệ thống và thiết lập hệ thống giáo dục tuân thủ quy định.
 • Tổ chức tuân thủ quy định của các công ty trực thuộc của tập đoàn sẽ báo cáo các hoạt động hàng quý cho ủy ban và ủy ban sẽ đề ra các cải tiến kinh doanh tuân thủ quy định dựa trên điều này và phản ánh chúng trong từng công ty thành viên để tăng cường giao tiếp giữa các công ty này và ủy ban, từ đó nâng cao hiệu quả công việc.
 • Khi hoạt động kinh doanh toàn cầu của Tập đoàn mở rộng, Ủy ban Tuân thủ quy định nhận thức được rằng việc tuân thủ các tiêu chuẩn toàn cầu, như Đạo luật chống tham nhũng của Hoa Kỳ (FCPA), tính minh bạch của công ty và nhận thức về đạo đức của nhân viên sẽ ảnh hưởng đến sự tồn tại của một công ty, do đó chúng tôi đang dốc sức để trở thành một công ty toàn cầu thực sự nhờ vào lợi thế cạnh tranh trong môi trường doanh nghiệp này.